چرخ ربات


چرخ‌ها یک المان مکانیکی جهت انتقال نیرو هستند و برای ایجاد اینرسی حرکتی و کاهش اصطکاک استفاده می‌شوند. از چرخ‌ها برای حرکت ربات استفاده می‌شود.  انواع چرخ‌های ربات را ميتوانيد از فروشگاه 121HB تهيه كنيد.


دسته‌بندی