شاسی ربات


شاسی ربات اصلی‌ترین بخش سازه آن است. از شاسی‌ها برای نصب بقیه تجهیزات رباتیک روی آن استفاده می‌شود. انواع شاسی‌های ربات را ميتوانيد از فروشگاه 121HB تهيه كنيد.


دسته‌بندی